woensdag 22 augustus 2012

Les Vacances II

Draaimolen in Vichy
"Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même", zei mijn vader altijd, daarmee de Franse minister van financiën, Jean-Baptiste Colbert, uit de 17e eeuw citerend (hij zei dat het Colbert was, maar ik ben er net achter gekomen dat het een andere Fransman, Vincent de Gournay, was die de originele slogan van Colbert populair heeft gemaakt..uhm, laat ook maar). 
Het is in ieder geval een wijsheid die niet alleen op economie van toepassing is, maar op het leven zelf!
Ik merk namelijk dat ik nog op "vakantiesnelheid" sta. Helemaal niet erg. Alles gaat vanzelf door... met mij er op z'n elf-en-dertigst achteraan. 

"Let do and let pass, the world goes on by itself", my father used to say, quoting french finance minister Jean-Baptiste Colbert, from the 17th century (he said it was Colbert, but I just found out that it actually was another frenchman, Vincent de Gournay, who popularized the original slogan of Colbert into this one...uhm, let's just leave it). It is however not only an economic wisdom but also very much adaptable on life itself. I'm still on "holiday-mode". Not bad at all. Everything goes on by itself....and I'm following slow paced.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten