woensdag 29 augustus 2012

Woensdag in de tuin

De Franse editie - de tuin van Château de Randan.
Mocht je ooit in de buurt zijn, absoluut heen gaan. Wij hebben er de hele dag doorgebracht - met z'n zevenen in een gigantische tuin met vervallen orangerie, plantenkas en meertje. Het kasteel is in 1925 afgebrand en daarna niet meer opgebouwd waardoor er alleen nog een zeer tot de verbeelding sprekende ruïne staat.
Dubieuze bonus: de aan drugs verslaafde laatste eigenaar heeft een gigantische collectie zelf geschoten, opgezette dieren nagelaten die in de keukenvleugel te bezichtigen zijn (met een "âllo-âllo-Engels" sprekende gids).


The france edition - the garden of Château de Randan
If you're ever in the area you should definitely go visit. It's absolutely stunning. We spend all day there - just the seven of us in the enormous garden with orangerie, greenhouse and lake. The castle burnt down in 1925 and was never rebuild again, so all that's left is a very inspiring ruin.  
Doubtful bonus: the last owner, who was on drugs, has left behind a huge collection of stuffed animals which he shot himself. You can visit the collection in the kitchen wing.

zondag 26 augustus 2012

Les Vacances III


Stoere vakantiekinderen die wel voor mama wilden poseren bij het snelstromende riviertje naast de Franse camping.

Cool 'holidaykids' who were willing to pose for mama near the little river next to the french camp side.

woensdag 22 augustus 2012

Les Vacances II

Draaimolen in Vichy
"Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même", zei mijn vader altijd, daarmee de Franse minister van financiën, Jean-Baptiste Colbert, uit de 17e eeuw citerend (hij zei dat het Colbert was, maar ik ben er net achter gekomen dat het een andere Fransman, Vincent de Gournay, was die de originele slogan van Colbert populair heeft gemaakt..uhm, laat ook maar). 
Het is in ieder geval een wijsheid die niet alleen op economie van toepassing is, maar op het leven zelf!
Ik merk namelijk dat ik nog op "vakantiesnelheid" sta. Helemaal niet erg. Alles gaat vanzelf door... met mij er op z'n elf-en-dertigst achteraan. 

"Let do and let pass, the world goes on by itself", my father used to say, quoting french finance minister Jean-Baptiste Colbert, from the 17th century (he said it was Colbert, but I just found out that it actually was another frenchman, Vincent de Gournay, who popularized the original slogan of Colbert into this one...uhm, let's just leave it). It is however not only an economic wisdom but also very much adaptable on life itself. I'm still on "holiday-mode". Not bad at all. Everything goes on by itself....and I'm following slow paced.  

vrijdag 17 augustus 2012

Les Vacances I

Terug van een heerlijke Franse vakantie: uitrusten, eten, lachen, lezen, zwemmen, fotograferen, drinken, bewonderen, praten, spelen (en ja, ook af en toe wat Olympische Spelen kijken - in het geval van "meneer de echtgenoot" dan, hoewel jongste en oudste zoon inmiddels ook een eeuwige liefde voor Bolt hebben opgevat). Kortom, genieten.
Voorlopig dan ook wat vakantiepostjes om nog even na te genieten. 


We're back from a beautiful France Holiday: relaxing, eating, laughing, reading, swimming, taking photographs, admiring, talking, playing (and yes, even some watching of the Olympic Games - well, in the case of "mister husband", although both youngest and oldest son  have falling in eternal love with Bolt).
More holiday posts to come!